Shipping Policy

นโยบายการจัดส่งสินค้า

1. การจัดส่งสินค้า

แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

  • 1.1) จัดส่งถึงที่หมายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ (Door to Door) จะจัดส่งสินค้าให้หลังจากลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น โดยลูกค้าจะได้รับการโทรนัดหมายการจัดส่งสินค้า จากพนักงานจัดส่ง ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าให้ไว้ตอนทำการรายการสั่งซื้อ
  • 1.2) การจัดส่งสินค้าจากต่างประเทศ (Pre-Order) ในกรณีที่สินค้าต้องมีการจัดส่งจากต่างประเทศ ทางผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ จะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งสินค้า และดำเนินพิธีการศุลกากรนำเข้า ในบางกรณีลูกค้าอาจได้รับการติดต่อจากบริษัทผู้ให้บริการขนส่งเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติมสำหรับยื่นพิธีการทางศุลกากร เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน โดยบริการขนส่งจะเป็นผู้ติดต่อไปยังลูกค้าโดยตรง ลูกค้าจะได้รับการโทรนัดหมายการจัดส่งสินค้า จากพนักงานจัดส่ง ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าให้ไว้ตอนทำการรายการสั่งซื้อ
  • 1.3) จัดส่งสินค้าแบบเก็บเงินปลายทาง (Cash on Delivery) ลูกค้าจะต้องทำการชำระเงินค่าสินค้าให้กับพนักงานจัดส่งสินค้า ณ วันที่จัดส่งสินค้า

2. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า

  • 2.1) สินค้าจัดส่งจากต่างประเทศ (Pre-Order) จะอยู่ที่ 7-20 วันทำการ โดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง พื้นที่จัดส่งสินค้า และขั้นตอนพิธีการทางศุลกากร
  • 2.2) สินค้าปกติ (Door-to-Door) จะอยู่ที่ 2-3 วันทำการ โดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง และพื้นที่จัดส่งสินค้า

3. ระยะเวลาจัดส่งไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ

4. เริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าถัดจากวันที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าและ/หรือมีการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จ

5. ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งสินค้า เมื่อได้ทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว

6. ค่าบริการจัดส่งสินค้า

  • 6.1) สินค้าจัดส่งจากต่างประเทศ (Pre-Order) ฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศ บริษัทผู้ผลิต/ผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมศุลกากร และค่าภาษีนำเข้า
  • 6.2) สินค้าปกติ (Door-to-Door) คิดค่าบริการจัดส่งทั่วประเทศ 50 บาท ต่อรายการสั่งซื้อ
  • 6.3) สินค้าเก็บเงินปลายทาง (COD) คิดค่าธรรมเนียมเก็บเงินปลายทางเพิ่ม 3% จากยอดซื้อรวมค่าขนส่ง

7. ยกเว้นค่าบริการจัดส่งสินค้าเฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ

8. เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Shopping Cart

สินค้าที่คุณสนใจ

No recently viewed products to display